Opgravingen in Aardenburg-Peussenstraat: rondleiding a.s. dinsdag 16 juni 16.30

(tekst: Uitnodiging van de gemeente Sluis, Bodac b.v en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen)

Rondleiding opgraving Peurssensstraat/Museum Aardenburg

Dinsdag 16 juni 2020, vanaf 16.30 uur

Op dit moment wordt door de firma Bodac in opdracht van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen een opgraving uitgevoerd aan de Peurssensstraat in Aardenburg. Bodac is gespecialiseerd in meerdere vormen van explosievenopsporing en archeologisch onderzoek. De vakgroep archeologie van de Universiteit Gent participeert in het onderzoek. Op de gemeentewerf worden momenteel grote hoeveelheden bodemmonsters gezeefd. Het museum is door de gemeente Sluis beschikbaar gesteld voor tijdelijke opslag en het wassen van de vondsten door vrijwilligers van de AWN-Zeeland en de Werkgroep Archeologie Sluis.

Voorlopige resultaten

Ook bij de opgravingen aan de Peurssensstraat blijkt Aardenburg zijn naam als bijzondere archeologische vindplaats opnieuw waar te maken. Er zijn onder andere bodemlagen gevonden uit de Romeinse tijd. Maar ook sporen van een bijzonder gebouw, dat uit het begin van de middeleeuwse bloeiperiode (twaalfde eeuw) van de stad Aardenburg zou kunnen dateren.

Bodac maakt gebruik van een graafmachine bij het archeologische onderzoek aan de Peurssenstraat in Aardenburg

Hoewel het wassen en de eerste analyse van de vondsten nog in volle gang is, zijn al enkele opvallende vondsten gedaan. Naast grote hoeveelheden gefragmenteerd aardewerk, zijn slakken en zogeheten briquetage-materiaal gevonden, die ontegenzeggelijk wijzen op zoutproductie in de Romeinse tijd. Vindplaatsen in Nederland en Vlaanderen waar sporen van deze belangrijke economische activiteit uit de Romeinse tijd zijn gevonden, zijn op één hand te tellen. Bovendien betreft dit onderzoek dat al lang geleden onder beperkende omstandigheden is uitgevoerd

Na uitwerking van de opgravingsdata, de analyse van de vondsten, de uitvoering van diverse natuurwetenschappelijke onderzoeken en rapportage zal opnieuw een stuk geschiedenis aan de fascinerende historie van Aardenburg worden toegevoegd.

Rondleiding

Op dinsdagmiddag 16 juni zal archeoloog Marcel de Koning de resultaten van de opgraving toelichten op het terrein. Ook zal er gelegenheid zijn om op de gemeentewerf te kijken naar de verschillende zeefmethoden, die fraaie resultaten opleveren. In het museum zijn de vondsten te bewonderen.

U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Aanvang: 16.30 uur.

Verzamelpunt: Peurssensstraat schuin tegenover de Jumbo.

Het aantal deelnemers aan de rondleiding is vanwege de bijzondere Corona-omstandigheden noodzakelijkerwijs beperkt.

Vooraf opgeven aan de activiteit en een bevestiging van deelname zijn verplicht.

Bij te veel opgaven geldt: “Wie het eerst komt, het eerst maalt.”

Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .