2e Romeinse Kust-symposium van hoog niveau

De bezoekers van het 2Symposium Romeins Kust werden in de Oude Dompter van de Abdij in Middelburg welkom geheten door Ben de Reu, gedeputeerde van Cultuur. Hij refereeerde aan de godin Nehalennia als en van de Zeeuwse Meisjes die in het Zeeuws Museum op het podium worden gehesen. Daarnaast vertelde hij dat hij onlangs met Mondriaanfonds gesproken over een andere samenwerking. Beide partijen waren tevreden ook samen te werken in het kader van de Romeinse Kust. De gedeputeerde wenste de deelnemers een mooie dag en ook sterkte met het overvolle programma.

De sprekers van het 2e Symposium Romeinse Kust.

Robert van Dierendonck, provinciaal archeoloog van SCEZ, trad met Tom Hazenberg op als dagvoorzitter. Van Dierendonck bracht nog even de Romeinse Kustreis van 14 april in herinnering. Hij had veel positieve reactie ontvangen van de deelnemers en verklapte dat een dergelijk reis nog eens zal worden georganiseerd. Hierna konden de lezingen beginnen.

Wim de Clerq, professor aan de Universiteit Gent opende de dag met een spannende  beschrijving van de Menapiërsen hun wijze van economische en sociale organisatie. Van het oerbeeld van de Menapiërs, vergelijkbaar met het beeld van vooroorlogse westerlingen op stammen in Afrika en Azië, bleef weinig over en werd omgezet een goed georganiseerde samenleving die zich aanpste aan een veranderende situatie, zoals die zich in de loop van de 2eeeuw voordeed.

Met haar proefschrift bijna afgerond kon Sofie Vanhoutte, medewerkers van het Vlaamse Instituut voor Onroerend Erfgoed, Romeins Oudenburg presenteren. En dat deed zij op overtuigende wijze door de fasering van Oudenburg te plaatsen in de ontwikkeling van het systeem van Kustverdediging dat de Romeinse machthebbers vormgaven op de kusten rondom de Noordzee, zowel op het vaste land als op de tegenoverliggende Britse kust. Haar proefschrift wordt een must voor de Romeinse Kust-fans.

De ruime pauze werd benut voor het nuttigen van een heerlijke lunch in het Café van het Zeeuws Museum. Speciaal voor de deelnemers van het symposium was de tentoonstelling Romeins Kust – editie Zeeland geopend, hoeel het museum normaal op maandag gesloten is. Alle deelnemers namen gelegenheid te baat.

Tijdens de pauze werden Robert van Dierendonck en Ersnt Dekkers geïnterviewd door Omroep Zeeland. Hier is het interview compleet na te luisteren.

Wim de Clerq trad nogmaals op, deze keer met een onderzoek dat samen met collegae  Roland Dreesenen Sven van Haelst heeft uitgevoerd. Aan de hand van de altaarstenen van Nehalennia en andere vondsten brachten zij een wijd verbreid transportnetwerk in beeld vanuit het achterland richting Colijnplaat. Een ongekend en goed gefundeerd verhaal. De vraag is wel waarom de groei van Colijnplaats samenvalt met een neergang in ontwikkeling in het Menapische gebied. Daarentegen groeide wel de militaire opbouw in de zuidelijke Romeinse Kust. Is dit de oorzaak van de honderden wijdingen aan Nehalennia?

Ernst Dekkers is een acteur maar ook klassiek archeoloog. Omdat hij behoort woont het Slot-Haamstede is hij betrokken geraakt bij de geschiedenis van het kasteel. Daarbij stuitte hij op enkele grote tufsteen blokken die in de jaren ’60 zijn opgegraven. Romeinse blokken. Dit leidde tot een zoektocht naar de functie van deze locatie in de Romeinse tijd. Aan de hand van fysisch-geografische  gegevens is zijn conclusie dat van noord naar zuid dwars door Schouwen in de Romeinse tijd een bevaarbare geul heeft gelopen. Deze verbond de zeehaven Colijnsplaat/Ganuenta, via de binnenhaven Goedereede, met het Kanaal van Corbulo en de Rijnlimes. Deze hypothese zal hij verwerken in zijn verhaal over het slot in een nieuw boek dat wordt uitgegeven door de Nederlandse Kastelen Stichting.

Namens het Nationaal Romeins Scheepvaart Museum (i.o.) en Museumpark Archeon toonde Tom Hazenberg een video-verslag van `Operatie Zwammerdamschepen’, de restauratie van de zes wereldberoemde Romeinse schepen die in de jaren ’70 bij het fort Nigrum Pullum zijn ontdekt. In de video sprak opgraver Maarten de Weerd over deze spectaculaire ontdekking. Ook vertelde directeur van Archeon, Jack Veldman over de uitbreiding van het Museumpark en de oprichting van het Nationaal Romeins Scheepvaart Museum.

Peter Jongste, archeologische adviseur en docent op de Saxion Hogeschool, kon met trots het nieuwe boek van Flip Woltering presenteren: Romeinen op Texel, de langverwachte publicatie van de opgraving Beatrixstraat in Den Burg. Een ongelooflijk complexe opgraving die in erf 8 kan worden samengevat in vele huisplattegronden, mooi aardewerk, dat wijst op contacten met de gehele Romeinse Kust maar ook Brittania. En hoe moet de bijzonder bronsschat worden verklaard? Mogelijk door de migratie van leden van een Oost-Germaanse stam naar Romeins Texel. Woltering kan trots zijn op zijn vervolg op zijn proefschrift.

In een afsluitende video werd het vervolg op het Romeinse-Kust-project aangekondigd door de oversteek over de Noordzee naar het Verenigd Koninkrijk. Dit nieuwe project met als onderwerp de `Noordzee in de Romeinse tijd’ heet de werktitel Imperial Waves meegekregen.  Vanuit Newcastle toonde de Britse archeoloog Ian Haynes zich enthousiast. “…Dit nieuwe initiatief voor de Romeinse Kust brengt ons dichter bij elkaar door de waardering voor onderwerpen die anderen in vroeger tijden ook dichter bij elkaar brachten…”

Na de dankwoorden en diverse aankondigingen, onder andere voor het publiekscongres Imperial Wavesin het Rijksmuseum van Oudheden, vermoedelijk op 12 november 2018, sloten de dagvooritters af. Deelnemers werden uitgenodigd voor een goed verzorgde borrel, wederom in het museumcafé.

Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .