Goedereede: de eerste resultaten

Woensdag 5 januari vond bij Hazenberg Archeologie in Leiden het eerste overleg van 2011 plaats over Goedereede-Oude Oostdijk. Aan bod kwamen de voorlopige resultaten van het lopend onderzoek. Geleidelijk krijgen we een steeds beter beeld van hoe de nederzetting zich in de tijd moet hebben ontwikkeld.Ook weten we inmiddels welke gebouwen en structuren er in verschillende fasen kunnen hebben gestaan. Een voorbeeld is de herkenning van een groep grondsporen die de fundering van een tamelijk groot gebouw weerspiegelen. Rondom deze structuur wijzen resten van verbrand graan erop dat we hier mogelijk te maken hebben met een opslagschuur die op een zeker moment in vlammen is opgegaan. Een gedachte die tijdens het oorspronkelijke veldonderzoek ook bij de archeoloog Jan Trimpe Burger al speelde, en nu dus verder uitgewerkt kan worden.
De analyse van de grondsporen is er verder ook op gericht een selectie te maken van het beschikbare vondstmateriaal. Door precies die vondsten te bestuderen die aan de sporen van bijvoorbeeld een gebouw of een waterput kunnen worden gekoppeld, is het mogelijk meer te zeggen over de functie en datering hiervan.

Onderzoekers (v.l.n.r. de Bruin, Besuijen, Kaihatu, van Zoolingen) gebogen over de veldtekeningen om zo de basis te leggen van de eerste voorlopige reconstructie

Op 1 februari start aan de Universiteit Leiden een practicum waarbij het vondstmateriaal van Goedereede onder de loep genomen wordt. Hierbij snijdt het mes aan twee kanten: allereerst leren de studenten aan de hand van een groot en bijzonder vondstcomplex het materiaal goed kennen, en tegelijkertijd wordt een aanzienlijk deel van het vondstmateriaal van Goedereede bestudeerd en zo ontsloten voor de analyse.
Tijdens het overleg kwam naast de uitwerking van grondsporen en vondsten ook het visualiseren van de vindplaats voor het eerst ter sprake. Omdat grondsporen en losse vondsten vaak lastig tot de verbeelding spreken is het een goed idee deze (naar voorlopig wetenschappelijk inzicht) te reconstrueren en zo zichtbaar te maken voor iedere geïnteresseerde. Als de resultaten het toelaten hopen we daarom binnenkort een eerste reconstructie van de nederzetting Goedereede in de Romeinse tijd te presenteren! (JvZ)

Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.