‘Beeld van de Woerd gaat veranderen’

De spooranalyse en toekenning features van ‘De Woerd’ is in volle gang. Het digitaliseerwerk is immers afgerond en nu is het zaak om z.s.m. de structuren te definiëren zodat ze gedateerd kunnen worden. Wordt deze weken vervolgd….

Nu al is het interessant om bekend te maken dat het beeld (zie fig.) dat we hebben van ‘De Woerd’ uit de publicaties van de jaren 70, mijns inziens toch wel wat gaat veranderen. Zo zijn er voor wat betreft de wegen nu al drie constateringen te doen:


1) Er zijn meer wegen te achterhalen die tot nog toe nergens op excerpten waren vermeld;

2) sporen van de bekende Hadrianus-weg van 123/124/125 lijken te ontbreken;

3) de knik of het bochtje dat aan de uiterste noordzijde wordt verondersteld, bestaat volgens mij niet. Dat is ook de vraag voor de palen (?) die in het uiterste NO buiten de opgravingsputten zijn afgebeeld en waarvoor nu, voor het moment, geen duidelijke documentatie achterhaalbaar is.

NB.
a= rand (bedding) Rijn
b= geul
c= weg
d= havendam of havenhoofd

e= horreum
f= opgravingsputten en nederzettingssporen
g= castellum volgens A.E. Remouchamps (1928)

Dit bericht werd geplaatst in archeologie, de Woerd, Hadrianus, Valkenburg ZH. Bookmark de permalink .