WIJCHEN – specialisten aan het werk (2) VUURSTEEN

Deze week stel ik aan u voor: Rob Houkes, specialist VUURSTEEN. Rob is vaste medewerker van Hazenberg Archeologie en hij heeft het vuursteen van Wijchen bekeken.

Vooruitlopend op zijn rapport heeft hij al laten weten dat het meeste materiaal ruwe brokken vuursteen zijn, gebruikt om vonken te slaan. Deze vuurslagen worden vaak op het middel van de dode gevonden samen met mesjes, munten, slijpstenen en andere vondsten. Waarschijnlijk hadden de mensen een soort tasje aan de gordel waarin ze allerlei kleine dingen bewaarden, waaronder de slijpsteen en vuursteen. Maar er zijn ook enkele andere stukken vuursteen, bewerkte schrabbers uit het Neolithicum. Op de plek van het Merovingische grafveld werd in de verre prehistorie ook gewoond. Rob zal behalve het vuursteen ook aandacht schenken aan Neolithisch aardewerk en een crematiegraf uit die tijd.

Dit bericht werd geplaatst in archeologie, Grafveld, Merovingers, Merovingisch, Neolithisch, Odyssee, Schrabbers, Slijpsteen, Specialist, vuursteen, Wijchen. Bookmark de permalink .