Nieuwe Haagse publicatie

De Romeinse kust is niet alleen interessant om zijn militaire versterkingen en civiele nederzettingen maar ook om het onmisbare rurale achterland. Dit wordt wel duidelijk uit het onlangs verschenen rapport over grootschalig archeologisch onderzoek aan de Uithofslaan in Den Haag. In deze ruim 400 pagina’s tellende publicatie van de afdeling Archeologie van de Gemeente Den Haag worden de resultaten gepresenteerd van vijf jaren veldwerk op de Romeinse vindplaats 3 en ijzertijd vindplaats 6.Ter hoogte van vindplaats 3 aan de huidige Uithofslaan werd tussen 60 en 240 na Chr. gewoond op de oeverwallen van (voormalige) getijdengeulen. Al vanaf de eerste bewoningsfase was de nederzetting verdeeld in twee erven waarvan het noordelijke door hekwerken, zogenaamde palissades, omsloten werd. De lokale bewoners, de Cananefaten, woonden in woonstalhuizen waar mens en dier onder één dak gehuisvest waren. Naast de sporen van negen van zulke huizen wijzen ook de sporen van bijgebouwen zoals opslagschuurtjes (spiekers) op een agrarisch bestaan. Vanaf circa het midden van de 2de eeuw worden de erven door rechte kavelgreppels in twee blokkavels opgedeeld. Deze grote en vermoedelijk vindplaatsoverschrijdende greppelsystemen verschijnen in de regio in deze periode op vele nederzettingen.
Het bijzondere karakter van Uithofslaan-vindplaats 3 wordt weerspiegeld door de aanwezigheid van twee grote opslagschuren (horrea). De opgegraven grondsporen van deze gebouwen verraden Romeinse bouwprincipes. Daarnaast is op de vindplaats – en voornamelijk in de directe omgeving van deze gebouwen – een grote hoeveelheid aan keramisch dakpanmateriaal opgegraven. Deze gegevens wijzen op steenbouw, waarbij de wanden van de gebouwen uitgevoerd waren in vakwerk en de daken met dakpannen bedekt waren. De grote opslagschuren vormen een aanwijzing voor een gespecialiseerde functie van de nederzetting. Hierbij kan gedacht worden aan opslag van diverse goederen afkomstig van naburige nederzettingen in het kader van (collectieve) belastingafdracht.
Het verhaal over de bewoning aan de Uithofslaan in de Romeinse tijd is nog niet helemaal rond omdat meerdere vindplaatsen uit deze periode archeologisch onderzocht zijn en waarvan de resultaten samen met die van de bewoning uit de late middeleeuwen in een volgend rapport over de resultaten van het archeologisch onderzoek aan de Uithofslaan gepresenteerd zullen worden.
Dit eerste deel behandeld stond onder redactie van Andelko Pavlovic (Gemeente Den Haag), bijgestaan door Hans Siemons (Hazenberg Archeologie).

Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .